Embenat Neuromuscular

EMBENAT NEUROMUSCULAR (TAPE)

images

El mètode d’embenat neuromuscular terapèutic ha estat dissenyat per imitar les propietats de la pell. La seva finalitat és el tractament de lesions musculars, articulars, neurològiques i lligamentoses així com la reducció de la inflamació i l’edema a través de un component mecànic.

kinesio-tape-7558172z0

Utilitzant les diferents tècniques d’embenat neuromuscular provocarem diversos efectes fisiològics i accions sobre l’organisme:

 • Circulatori: els plecs cutanis superficials que es formen a l’aplicar l’embenat neuromuscular augmenten l’espai subcutani des d’on es troben els capil·lars perilimfàtics i els vasos capil·lars millorant d’aquesta forma la seva funció.
 • Analgèsic: per disminució de la pressió sobre els receptors aferents i eferents que es troben en un espai subcutani, i per a la millora de la circulació sanguínea i drenatge limfàtic local (disminueix la irritació química dels teixits al drenar els mediadors del procés inflamatori i del dolor).
 • Neuromecànic: tots els moviments dels cos es realitzen en resposta a estímuls sensorials que actuen sobre el sistema nerviós central des de l’exterior a través dels exteroceptors, sent la informació aferent donada per la pell i les fàscies una de les més abundants i riques en la regulació del moviment normal. Amb l’aplicació del embenat neuromuscular podem influir en com es realitza un moviment determinat, així com augmentar o disminuir el to muscular depenent del sentit en el que es tracciona la pell.

lumbar

Aquests tres efectes o accions que l’embenat neuromuscular provoca en l’organisme, ajuda a comprendre els diferents beneficis que obtindrem al aplicar-ho.

 • Analgèsia.
 • Activació de la circulació sanguínea i limfàtica; disminució de la inflamació, edemes, hematomes.
 • Millora de la funció muscular: redueix la fatiga muscular i modula el to muscular augmentant-lo o disminuint-lo en funció de la patologia i necessitats del pacient, millora de la flexibilitat…
 • Millora de la funció articular: actua a nivell propioceptiu i corregeix la posició articular, corregeix la direcció del moviment, augmenta l’estabilitat articular…
 • Millora la funció fascial: millora l’interrelació entre les fàscies i evita les adherències entre elles, afavorint el moviment normal.
 • Millora la postura: gràcies a l’informació sensoriomotriu i propioceptiva que aporta.
 • Accelera el procés de reparació de la lesió: augmenta la circulació sanguínia local i afavoreix el drenatge de les substàncies de desfet.
 • Acció neuro-reflexa: al actuar sobre el dermatom, podem influir en la resta d’elements de la metàmera.tenis 2